k2 menu
sobota, 08 leden 2005 09:19

Babí lom, horolezecký průvodce

Napsal(a)

Horolezecký klub Babí Lom - Kuřim

nakresbabec

A) SKUPINA KOLEM SLABIKÁŘE (NOVÉ ROZHLEDNY)

 

1. JEŘÁB 4-

Nástup je u červeně značené cesty do Lelekovic. Spárou vpravo vzhůru, délka 4 metry, v ? cesty je vsazena pásovina jako postupové jištění.

2. ZLOM 2+

Spára vedoucí pod okno rozhledny, bez postupového jištění, délka 5 metrů.

3. ŠÍP 4-

Hodně převislý balvan na špici tvaru šipky (madlo). Délka 4 metry bez jištění. Sk. kolem Slabikáře – asi 25 metrů od rozhledny, směr rozcestí.

4. VĚŽ 5

Převislá stěna ze směru od Vranova, bez jištění, 5 metrů TOP ROPE za vrch. kámen.

5. KOUT 2

Kout mezi Věží a Špuntem, bez jištění, délka 7 metrů.

6. ŠPUNT 4;4+

Nejprve přes dvě plotýnky, poté po hraně vpravo od koutu, bez jištění, délka 7 metrů. TOP ROPE – vrcholový kámen.

39. BÁBA 4;4+

Po vpravo nachýlené stěně (Bábě, dívající se na rozhlednu) vzhůru. TOP ROPE na kámen vlevo od hlavy Báby, postupové jištění ve výši prsou, výška 6 metrů.

 

B) ŽLUTÁ STĚNA

b  zlutastena

7. PEKLO 4+

Pravým bokem masívu nad lezeckou pěšinou vzhůru po světlejší šikmé plotně, v ? skoba, výška 8 metrů. Pozor nesmíte zalézat do levého komínu.

8. BŘÍZA 4-

Pravým koutem stěny kolem břízky nahoru až pod převis, ten se leze puklinou asi jeden metr od pravého konce. Skoba až pod převisem, na vrcholu borhák výška 10 metrů. POZOR! Cesta je silně porostlá mechem.

9. BALKON

Po skalce nahoru na balkon v pravé části stěny. Převis se leze asi 1,5 metru vlevo od spáry (Bříza), délka 3 stěžejní metry bez jištění. Na vrcholu borhák.

10. STROP 6

Po skalách vzhůru pod převis, cestou 3 skoby, převis se leze vertikální puklinou v levé části převisu, zde je další skoba. TOP ROPE– za kámen na vrcholu, výška 8 metrů.

11. LIŠTA 2

Po kamenech vlevo od převisu na vrchol 8 metrů bez jištění.

 

C) ČERVENÁ STĚNA

c  cervenastena

12. HRBOL 2+

Od nástupu mezi dvěma stěnami přes hrbol nahoru, bez jištění, délka 5 metrů.

13. ČERT 3;3+

V levé části stěny přes menší navrstvené balvany nahoru, bez jištění, délka 9 metrů.

14. RUDOCH 3;3+

V levé části stěny přes větší převisovité balvany vzhůru, bez jištění, délka 9 metrů, levá ruka a noha může maximálně do levé spáry.

 

D) VELKÁ ŠIKMÁ VĚŽ

dvelkasikmavez

38. 1938 V A2 6+

Nejširší spára na velké šikmé věži, asi 1 metr od pravého rohu věže. Leze se bez odšlápnutí na balvany vpravo. Výška 15 metrů, jištění 4 skoby 1 pásovina a dva borháky. Slaňovací kruh na vrcholu.

15. RAMPA V A2 6+

Výška 15 metrů, jištění staré smyce, spára vede asi 2 metry vlevo od cesty 38, od země až na vrchol. Slaňovací kruh na vrcholu.– shodný s 38.

16. SKLUZAVKA 3

Po plotnách hned za dírou velké Šikmé věže na vrchol. Délka 14 metrů, bez jištění.

40. SKLUZAVKA S PŘEVISEM 3

Po plotnách vlevo od skluzavky nahoru, převis se leze mírně zleva, délka 15 metrů, bez jištění.

 

E) BALKON

e  balkon

17. TRAVERZ 4+

Nástup je spárkou asi 1 metr vpravo od prvního mýtu, leze se spárkou nahoru až na úroveň druhého nýtu, poté malý traverz vpravo na římsu (třetí jištění skoba), zde začíná hlavní traverz vpravo jištěný starými popruhy (vhodné použít vklíněnce nebo friendy) po asi 3 metrovém traverzu spárou je borhák a na vrcholu druhý. Délka 16 metrů.

18. SOUKAČ 4+

Nástup je totožný s cestou 17. – „Traverz“, spárkou se pokračuje až na její konec, poté po kamenech vpravo na vrchol. Délka 13 metrů, jištění: 2 nýty.

19. DIRRETISSIMA J. Putna 1967 6+

Nástup je ve středu plotny, pod prvním nýtem, cesta je směřována přímo od nýtu na břízu pod vrcholovým balvanem a i ten se leze v této rovině: nýt – bříza. Při nástupu se nesmí odšlápnout do skály vpravo, na cestě se nesmí brát pravá spára, délka 15 metrů, jištění: 1 nýt, vhodná smyce kolem břízy, pod vrcholem borhák.

20. PUKLINA 2

Puklinou vlevo od hlavní stěny nahoru, poté po kamenech vpravo pod převislým balvanem na vrchol, délka 16 metrů, bez jištění.

21. BOROVŇÁK 2

Vpravo od Chlapečka po dvou plotnách za borovicí vzhůru. Bez jištění, délka 5 metrů.

22. CHLAPEČEK 2+;3-

Pravá hrana stěny vpravo od Panenky, bez jištění, délka 7 metrů.

23. PANENKA 3

Puklina ve středu levé předsunuté stěny balkonu, poté plotnou k vrcholu, bez jištění, délka 8 metrů.

48. PANENČINA PLOTÝNKA 4 (Dalibor Motl 1996)

Vlevo od Panenky, bez hrany a spárek, bez jištění délka 8 metrů.

49. ZELENÁ PLOTNA 4+ (Dalibor Motl 2000)

Středem plotny mezi cestami 20 a 21.

 

E1) STĚNA POD BALKONEM

 

Od studánky v Bučině průsekem až ke Stěně pod Balkonem, asi 50 metrů.
Jen střední část ukloněné stěny je lezitelná. Levá i pravá část stěny je silně porostlá lišejníky. (viz Babí lom v zimě)

46. Stará Německá cesta 2+;3-
Pravou nižší stranou koutu přímo vzhůru, nezalézat vlevo. V polovině cesty je skoba, na vrcholu tutovej strom. Délka 30 metrů.

47. Neu Hamburg 3
Asi tři metry vpravo od Staré německé cesty, přímo vzhůru směrem na malý smrček. Vrcholový balvan se překonává shodně s německou cestou. Třicet metrů, bez jištění.

F) SKUPINA OKOLO BÝVALÉ STARÉ ROZHLEDNY

fskupinaokolobyvale rozhledny

24. TROJÁK 3

Komínkem vzhůru, bez jištění. TOP ROPE za kámen na vrcholu.

25. STARÁ ROZHLEDNA 3+

Od pěšiny šikmo vlevo vzhůru k vrcholovému kříži po plotně, délka 6 metrů, bez postupového jištění.

26. JEMŇÁK 6+;7-

Do skály od vrostlého buku vpravo nahoru, brát stěnu i roh, bez postupového jištění. TOP ROPE kolem buku. Délka cesty 4 metry.

27. PAVOUK 5

Vlevo od buku (cca 1 metr) bez postupového jištění. TOP ROPE kolem kamene nad stěnou 4 metry vysoko.

41. RYBÍ PRSTY (Zoufalý, Záděra 1999) 6+; 7-

Spárkou mezi Pavoukem a Loktem, bez jištění (5 metrů).

28. LOKET 5+

V konci stěny u buku, levá hrana bez postupného jištění. Leze se bez odšlápnutí do volných kamenů (5 metrů).

43. VELKÁ SPÁRA – BOULDER

Výška 3 metry, spára široká 20 cm. Bez jištění.

29. KOMÍN 2+

Spárou přes vklíněný balvan, bez postupového jištění.

30. HASIČ IV A1 (čistý přelez dosud neznámý)

Pravou puklinou ve stěně pod rozhlednou, od lávky se používá jištění v prostřední puklině, výška 9 metrů, jištění: 3 skoby a dva borháky.

31. LEVÁ SPÁRA 6+

Nástup s předsunutého balvanu přímo nahoru, posléze levou puklinou vpravo vzhůru. Délka 8 metrů, bez postupového jištění, na vrcholu borhák.

44. OSTRÁ ŠKRABKA 6+

Nástup z balvanu prostření spárou vzhůru, od lávky společně s Hasičem. Jištění: 2 skoby a dva borháky, délka 9 metrů.

 

G) PARAPLE – jemným lišejníkem porostlé skály

g  paraple

32. EVA E.Adamíčková 1938 5-;5 S použitím L hrany 3

Středem stěny vzhůru, délka 8 metrů, odjištěno 3 skobami, nebrat za hrany stěny. TOP ROPE – balvan a borovice na vrcholu.

33. KIKIN Kučera 1938 (s levou spárou) 3 varianta 4+

Nástup v levé spáře, leze se vpravo přes komín od Evy středem stěny přímo vzhůru přes asi 9 vodorovných puklin. Výška 9 metrů, bez postupového jištění. Varianta nástup bez použití levé spáry.

39. DĚVENKA Horák, Fiala, Zoufalý 1996 5-

Šikmo po vertikálních spárách vzhůru 10 metrů, bez postupového jištění, bez odšlápnutí vpravo. Nebrat za boky. Na vrcholu borhák.

34. KNIHA 4+

Středem plotny vzhůru, odjištěno 2 skobami, výška 9 metrů. Nástup v levé části.

35. JURA J Krček 1938 3

Po hraně vpravo od Knihy, poté přes převis, výška 7 metrů, bez jištění.

36. KAREL K Šimák 1938 2

Přes několik balvanů mezi stěnami vzhůru, bez jištění, výška 5 metrů.

37. NA KAMENI KÁMEN (Stěna) 5

Středem plotny vzhůru, pod vrcholovým převiskem je skoba, výška 7 metrů.

H) PANENSKÉ SKÁLY


Několik trojkových boulderů porostlých většinou lišejníkem.

I) SPÁLENÁ SKÁLA

42. KAŇON Fiala, Zoufalý 1997 6+;7-

Do Kaňonu na Spálené skále vbíhá z boku od rozhledny skalní výběžek (plotna z boku). Leze se ze země, ne z vedlejšího balvanu, pro docílení 6+ nutno brát chyty z čela ne z boku za hranami. Cesta odjištěná 2 skobami (2001 je někdo vytloukl), na vrcholu borhák, délka 7 metrů.


David Zoufalý

 

Číst 2137 krát

Alpenverein barevne rastr

 

Logo MestoKurim web

Naše činnost je realizována za podpory Města Kuřimi.

 

logo alpsport converted