k2 menu
pondělí, 21 listopad 2005 19:39

Sochorská skála

Napsal(a)

Aktualizováno -26.9 2007 +SOUTĚŽ :-) Opomíjená skála kousek od Kuřimi, s množstvím lehkých cest,to je Sochorka. 

Jen kousek od malé osady Kutiny je v lese ukryta docela pěkná skála. Vypíná se na levém břehu říčky Libochovky asi půl kilometru od vsi za železničním viaduktem, z něhož je také vidět. Skoro třicetimetrový skalní masiv se zařezává do svahu. Jeho hlavní vrchol je snadno přístupný po pěšinách vedoucích kolem skály.

 

 

Skála je tvořena poměrně pevnou rulou, ve spárách většinou nenajdete moc zeleně, jen v méně lezených cestách jsou lišejníky.

 

 

 

sochorka4

Hlavní stěna s mohutným převisem.

 

 

 

Lezení na Sochorce vyžaduje většinou trochu toho železa na zakládání. Sem tam potkáte skobu, ale ta už od pohledu má svá nejlepší léta za sebou. Výjimkou jsou dvě cesty na západní straně ve svahu, několik borháků osazených v horních partiích a přejištěná plotna pod obrovským převisem, který dominuje hlavní stěně. Pod něj a obejitím stropu z pravé strany se dostanete na solidní štand, ze kterého se přímo vzhůru dostanete na vrchol. Převis se dá vzít i přímo, ale je to docela bouldr, prý minimálně za 8 UIAA. Až na vrcholy hlavní stěny a prostřední věžky (kruhy) nepočítejte s pevnými štandy na konci cest - co si uděláte to máte.

Celá skála nabízí velké množství lezeckých možností a jejich variant, a to v takové míře, že je dnes již nezjistitelné, kdo byl tím prvním, kdo danou cestu poprvé zkusil. Je jasné, že na počátku osmdesátých let se zde lezlo, vznikaly zde například cesty od Karla Cídla, ale které to asi jsou? Přiložený nákres jen ukazuje některé z „vyhlášených“ cest a logicky lezených směrů s jejich přibližnou obtížností. Počítejte s trochu tvrdší klasifikací v nových cestách.

 

 

 

 

 

 

 

sochorka dana3

 

Dana v "Údolní cestě" Hlavní stěny.

 

 

 

 

 

 

Jak se tam tedy dostanete? Vlakem do Říkonína a po zelené značce až do Kutin. Tady odbočíte před železničním viaduktem doprava a pokračujete po cestě až za další most, který se před vámi objeví.Tam, kde se cesta potká po pravé straně s chatkami a lesem, je nad námi hledaná skála. Autem se dá dojet do Kutin po silničce z Říkonína a pak stejně jak pěší.

 

 

 

 

 

 

sochmapa

 

 

 

 

Co vás tedy čeká?

 

nakres art zapadni kopie hotovo

západní stěna

 

 

1. Spára – boulder plotničkou a spárkou, kterou na polici. Varianta koutkem nebo plotnou vpravo od police

 

1a. var. Lámavou stěnou – Z police mírně převislou stěnou vpravo, tou nahoru.IV!

 

2. Klasika - Nástup cestou Spára (vkl) na polici, kolmou stěnkou přímo přes kruh do lehčího terénu a na vrchol. IV ,David Pavlík, 1.8.2007

3. Komu zvoní hrana - Nástup cesty je vlevo od cesty První. Plotnou v jejím žlutém pásu vzhůru do stěnky a na levou hranu výrazné spáry (borhák - cesta První) nahoru spáro-stěnou (stoper) pod výrazný převis - zleva (skoba) do jeho levé hrany (borhák) a ní na vrchol . V+/VI- ,David Pavlík, Ivor Sekanina, 4.8 2007

 

4. První - širokou spárou (borhák) na poličku a koutkem na vrchol V

 

5. Do spárky – Zelenou převislou stěnkou (skoba) k borháku. Přímo vzhůru do pravé spáry (borhák) a jí vzhůru V , neznámí lezci

 

5a. Levá zadní - Nástup jako cesta č.5 , až k borháku a do levé spáry ,vzdušně

vzhůru a na vrchol . IV +/ V – , neznámí lezci

 

6. Stará spirálová cesta - Nástup vlevo od cesty Jeden bez druhého, stěnkou vzhůru (sk.s kroužkem) a mírně doprava za hranu (skoba), po policích a plotnách doprava (skoba – stanoviště). Doprava za hranu (skoba) a těžce přes stěnku traverz doprava na poličku, dále na velkou polici (stanoviště). Doprava za hranu do východní stěny (skoba) plotnou vzhůru na polici a na vrchol. IV + , neznámí lezci

 

7. Jeden bez druhého - Převislou hrankou (borhák) přímo (borhák) pod převislou plotnu s jemnou spárkou (borhák) a tou přímo nahoru. VI- , Adam Záděra, David Pavlík 15.8 2007

 

8. Inventůra citů - Nástup vpravo od cesty Jeden bez druhého. Z hrany police pod převislou dírou (mikro-stopery), převislou stěnkou vzhůru (stoper) do díry pod strop (kruh), těžce přes něj do položené plotny (skoba - Stará spirálová cesta) vzhůru (stopery) pod výrazný převislý roh a přes něj (kruh) na polici a přes další výšvih na vrchol. VI/VI+ , David Pavlík, Ivor Sekanina 4.8 2007

 

9. Západní stěna – Nástup pod mírně přev.spárou , vzhůru – do ploten a pod přev.spáro- komínek ,ním těžce vzhůru na polici a na vrchol.  V , neznámí lezci

 

 

10. Kamarádská – Nástup přímo pod kruhem mezi cestami Západní stěna a Vedlejší efekty. Přes něj do koutku zakončeného stropem a dále do položené plotýnky (vkl.). Plotínkou vzhůru pod převislou stěnku přímo k 2. kruhu, stěnou ke 3 .kruhu a přímo přes převis na polici (společný borhák/dobírák) s cestou Vedlejší efekty. Přes výšvih na polici a lehce na vrchol. VI + / VII - ,David Pavlík, Adam Záděra 3.9 2007

 

 

 

11. Vedlejší efekty - Nástup v západní stěně ve spádnici levé údolní hrany. Nástup stěnkou a koutkem k 1.borháku, překrokem doprava za hranu do plotny a dále po výrazné údolní hraně vzhůru (2.3.4.5.6 borhák) na vrchol. V+/VI- David Pavlík, Adam Záděra 1.4 2007

 

 

nakres art kopie1 hotovo

 

 

 

 

 

12. ? - Nástup na konci výrazného koutu pod výrazným stropem po skobách do leva na hranu stropu, přes něj (krajně těžké) do plotny a dál na vrchol. V A3 ,neznámí lezci před rokem 1989

 

 

13. ? – Cestou Údolka nad první nýt, a vzhůru nahoru pod výrazný strop přes něj po skobách do plotny a na vrchol. Cesta v cca. roce 2005 někým vytlučena. V A2 ,neznámí lezci

 

14. Údolka – Plotnou trochu doleva a zpět (2 jištění, těžké) pod převis (nýt a star. utržený kruh). Převis obcházíme zprava do černých plotniček a zpět ke stanovišti ve středu údolní stěny. Přes převis (borhák, těžké) přímo vzhůru k plotně (borhák) tou pod vrcholovou hlavu (jištění) a na vrchol V+

 

15. Splněný sen – Nástup vpravo na hraně údolní plotny, nahoru a mírně vlevo do výrazného véčka (nýt) přes něj pod velký převis (nýt a starý utržený kruh). Do převisu a do leva (nýt) přes převis do malé plotny (nýt) dále plotnou pod kolmou stěnku, tou nahoru a mírně do leva pod žlutou stěnu (hodiny) přes ní k borovicím a na vrchol. 8 , David Pavlík 2.4 2002

 

16. ? – Plotnou vzhůru mírně vlevo (nýt) a doprava pod převis (nýt) dále do výrazné spárky (nýt) tou těžce přes a nad převis do plotny (nýt) a dále cestou Údolka. 8- , před rokem 1989 ,neznámí lezci

 

17. Slasti života – Cestou Splněný sen pod převis, který obejdeme zprava do černé plotničky zde mírně vlevo. Přes převislou stěnku (kruh) pod další strop, mírně vpravo nahoru přes kruh do stěnky a mírně vpravo vzhůru na polici. Dále převislou stěnko-hranou přes kruh (mírně vlevo nebo mírně vpravo - záleží na výšce lezce) vzhůru na vrcholové temeno a na vrchol. VI + David Pavlík, Jan Sekanina 22.2 2007

 

14a. var. Nástup Údolky – levou stranou kuloáru, přes převis z borovicí. Dál k nýtu pod převisem III – IV

18. Levá spára – Z černé plotničky zprava pod převisek (skoba) pod širokou spáru v převisu nad hlavou (vkl.). Spárou (vkl.) do leva až na její konec (hodiny) a přímo na velkou polici. Z ní na vrchol cestou Stará spirálovka. IV +A2 (RP 7+) , neznámí lezci

 

 

19. Pravá spára – Z černé plotničky doprava spárkou přes převisek (vkl.). Dále do středu obrovského převisu (vkl.) a odtud doleva spárou přes převis (borh. na hraně). Dále na vrchol cestou Stará spirálovka VA1 (RP 7-)

 

 

20. Traverzová – Kuloárem k borháku v levé stěně. Traverz na širokou polici v údolní stěně. Středem údolní stěny na vrchol. III – IV

 

 

20a. var. Napravo – Nástup v kuloáru (borovice) překrokem do levé stěny a vzhůru do malých poliček ve stěně (skoba) a plotničkami vzhůru (skoba) na pod vrcholovou polici a zprava na hl.vrchol. Cesta vede cca.1.5 m vlevo od cesty 21. IV ,neznámí lezci

 

 

21. var. Přímo – od borháku v traverzové přímo vzhůru IV

 

22. Kuloár - III

23. Pravá stěna kuloáru – spárou a stěnou pravé strany kuloáru na vrchol prostřední věže. V

 

24. Krajina deště - Nástup 1.5 metru vlevo od nástupu cesty Pilíř - přímo vzhůru pod výraznou plotnu ke kruhu, přes něj do plotny a nahoru na poličku. Mírně vlevo po členité hrance vzhůru do plotínek (stoper - bříza) přes plotny mírně vpravo na polici a na vrchol. IV+ David Pavlík, Libor Streit 15.5 2007

 

 

25. Větrná hrana - Nástup cestou Krajina deště ke kruhu, vpravo pod převislou hranu a tou nahoru pod stěnku s kolmou spárkou (stoper), stěnkou a spárkou na polici a na vrchol . IV+/V- David Pavlík, Honza Mynář 28.5 2007

 

26. Pilíř – Nástup levou stranou údolní stěny prostřední věže pod převisek (jištění). Překrok doprava za hranu a vzhůru pilířem na vrchol. IV

 

27. Večerní pilíř - Nástup 2 metry vpravo od nástupu cesty Pilíř. Převislou stěnkou k 1.borháku přes něj vzhůru na polici (hodiny), vpravo na pilíř 2.borhák a přímo přes něj nahoru (skoba) a stěnkou do (stoper) na polici se stromem a odtud lehce na vrchol. V- David Pavlík, Pavel Švihálek 31.3 2007

 

 

28. Východní roh – z okraje police vhloubením a převislou spárkou (těžké) na balkónek a po hraně na vrchol VI !

 

29. Tišnovská skoba – Nástup v pravé straně vhloubení cesty Východní roh (vkl.). Vzhůru převiskem ke skobě (nutná smyčka do skoby). Přes ni k dunivým sokolíkům a na vrchol. IV+

 

30. Východní plotny – mírně převislými plotnami přes stupně přímo na vrchol IV

 

31. Kout – výrazným koutem vpravo od cesty Východní plotny do široké rokle III , J. Cídl, K. Cídl, 1982

 

32. Plotnou – plotnou přes malou borovičku a lehce doleva na vrchol stěnky IV+

 

33. Kovadlinka – plotnou k malé borovičce, přímo ke komínku a doprava na ostrý pilíř IV+!

 

34. Stěnou druhé rokle – levou mírně převislou stěnou druhé rokle (nejištěno,lámavé) VI+

 

35. Druhá rokle – koutem a širokou roklí II-III , H. Cídlová – K. Cídl, 1982

 

36. Pilířek– lehce zleva pilířkem od Druhé rokle V

 

37. Přes břízu – po schodovitých stupních do plotny. Přímo plotnami na vrchol. III

 

38. Hrana na břízkovou – Nástup plotýnkou pod pravou hranou cesty Břízková. Vzhůru po hraně až k vrcholové plotně a tou při pravé straně nahoru. III

 

 

39. Poslední – komínkem na předskalí. Středem plotny na vrchol. V

 

Průvodce vznikl za pomoci Dejva Pavlíka.

 

 

Pokud vás zdejší lezení nezaujalo nebo se pokazilo počasí, tak se dá jit na romantickou procházku dál kolem říčky Libochovky. Ještě hezčí je údolí potoka Halda z Kutin do Níhova kolem železniční tratě. Najdete zde úzký kaňon, kde se dá taky něco vylézt, ale o tom snad příště. Budete –li zmoženi celodenní námahou není špatná alternativa (pozor skrytá reklama) také vyhlášený „Ranč u Bizona“.

 

 

 

 

Pokud máte připomínky nebo informace o historii lezení, vznikání cest a přejišťování na Sochorce, neschovávejte si je pro sebe. Podělte se o ně s ostatními. Buď v komentářích pod článkem nebo na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

A co ta Soutěž? Lezte na Sochorce a pomozte z upřesněním klasifikace a to hlavně těch novích cest. Své hodnocení pište do komentářů nebo na výše uvedený mejl. Pak časem proběhne losování a nechte se překvapit cenou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst 2396 krát

Alpenverein barevne rastr

 

Logo MestoKurim web

Naše činnost je realizována za podpory Města Kuřimi.

 

logo alpsport converted